Jak powstaje beton i czym są mieszanki betonowe?

Właściwy proces powstawania betonu rozpoczyna się od przygotowania mieszanki betonowej. Składniki, czyli cement, kruszywo oraz woda, są dokładnie mieszane ze sobą, aż do uzyskania jednolitej masy o właściwych proporcjach. Następnie mieszanka betonowa jest układana w formach lub szalunkach, które nadają betonowi pożądany kształt. Wprowadzenie dodatkowych domieszek oraz odpowiednia obróbka powierzchni betonu pozwala na uzyskanie licznych efektów wizualnych oraz technicznych.

Gdy mieszanka betonowa trafia do formy, rozpoczyna się proces hydratacji cementu. Cement, będąc spoiwem hydraulicznym, reaguje z wodą i tworzy nowe związki chemiczne, które stopniowo krystalizują. To właśnie one odpowiadają za wiązanie poszczególnych składników betonu oraz nadanie mu wytrzymałości. Proces ten trwa nawet kilka dni, jednak pełna wytrzymałość betonu osiągana jest dopiero po upływie około 28 dni.

Rodzaje mieszanek betonowych

Mieszanki betonowe możemy podzielić na kilka rodzajów, w zależności od zastosowania oraz wymaganych właściwości końcowego produktu:

a) Beton konstrukcyjny - stosowany do wykonywania elementów nośnych konstrukcji budowlanych, takich jak słupy, belki nadprożowe czy fundamenty. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz niskim skurczem.

b) Beton architektoniczny - wykorzystywany do wykonywania elementów dekoracyjnych oraz wykończeniowych, takich jak elewacje, posadzki czy schody. Jego cechą wyróżniającą jest estetyczne wykończenie oraz różnorodność wzorów i kolorów.

c) Beton izolacyjny - używany do zabezpieczania konstrukcji przed działaniem wody oraz innych szkodliwych czynników atmosferycznych. Zawiera specjalne domieszki uszczelniające, które zwiększają jego odporność na przenikanie wilgoci.

d) Beton samozagęszczalny - mieszanka betonowa o dużej płynności i zdolności do samodzielnego zagęszczania się pod wpływem własnego ciężaru. Stosowany jest tam, gdzie trudno jest uzyskać odpowiednie zagęszczenie betonu tradycyjnymi metodami.

e) Beton lekki - zawierający kruszywo o niskiej gęstości, takie jak perlit czy keramzyt. Charakteryzuje się niskim ciężarem własnym oraz dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi.