Elementy Stopu Teriva 9

Stropy Teriva 4,0/1 ; 4,0/2 ; 4,0/3 ; 6,0 i 8,0 są gęstożebrowymi stropami w systemie belka + pustak. Belki stropowe wykonane są z kratownicy z zabetonowaną stopka o szerokości 120 mm oraz zbrojenia dodatkowego o przekroju przewidzianym w odrębnej dokumentacji.

  • Strop Teriva można stosować do rozpiętości 8,6 m.

Pustaki stropowy stanowi element wypełniający w stropie i nieprzenoszący obciążeń.
Obciążenie użytkowe stropu wynosi 150 kg/m2 ( np. dla Teriva 4,0/1 )

Zużycie produktów:

  • Zużycie betonu na 100 m2 stropu wynosi ok. 8 m3 - nie wliczając wieńców .
  • Zużycie pustaków : 6,7 szt./1 m2 stropu
  • Zużycie belek : 1,67 mb/1 m2 stropu
  • Zużycie stali : od 3,03 do 5,32 kg/1 m2 stropu

 

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa stropu typu Teriva wynosi 1 godzinę, przy otynkowaniu tynkiem cementowowapiennym o grubości 1,5 cm.